Какво означава лява или дясна врата

Видът врата се определя от положението на оста на въртене на пантите.

Трябва да  застанем от страната, от която се виждат пантите. Ако пантите са вляво, то вратата е лява, а ако пантите са в дясно, то вратата е дясна.


Copyright @ Raidoor.com 2013